پاورپوینت مفید آموزش اطفاء حریق - 30 اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش اطفاء حریق - 30 اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش اطفاء حریق - 30 اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش اطفاء حریق - 30 اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش اطفاء حریق - 30 اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش اطفاء حریق - 30 اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش اطفاء حریق - 30 اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش اطفاء حریق - 30 اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش اطفاء حریق - 30 اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش اطفاء حریق - 30 اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش اطفاء حریق - 30 اسلاید  مثلث حریق

سه کاری که در یک زمان بایستی انجام گیرد تا آتش تولید شود:

     1- اکسیژن کافی برای پایدار نگه داشتن احتراق

     2- گرمای کافی برای رسیدن به نقطه آتش گیری

     3- مقداری سوخت و یا ماده قابل احتراق

این سه با هم تولید واکنش شیمیایی می کنند که حریق نام دارد.

هر کدام از آن سه عامل را حذف کنید، آتش اطفاء می شود.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مفید آموزش اطفاء حریق - 30 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت مفید آموزش اطفاء حریق - 30 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید